ТОРОВЕ

Лидер в дистрибуцията на торове

Азотни торове

Амониев нитрат - може да се внася предсеитбено, но също така и с цел подхранване. Съдържа различно количество азот, варира в границите между 33-34%. Произвежда се главно в гранулиран вид. Реагира при контакт с вода, за това е желателно да се съхранява в непропускливи чували и сухи помещения.

Карбамид - количеството на азот е по-голямо 46%. Прилага се предимно предсеитбено. Гранулирания карбамид е с по-слаба хигроскопична реакция.

Амониев сулфат - внася се предсеитбено. Съдържа 21% азот. При прилагане в големи количества може да причини кисела реакция в почвата.

Течни азотни торове - съдържат азот в амониева форма, което спомага за по-трудното измиване от почвата.

Фосфорни торове

троен суперфосфат-46% -необходим е за получаване на високи и качествени добиви,внася се предсеитбено и с основното торене.

фирмата предлага торове в малки разфасовки  за агро аптеки и малки земеделски стопанства

Азотно-Фосфорни-моноамониев фосфат-52%11%     диамониев фосфат-46%18% висококонцентриран  азотно-фосфорен тор,който повишава издръжливоста на растенията към неблагоприатните фактори на околната среда“ суша ,студ,слана“ Внася се с основната обработка или предсеитбено.Увеличава добива и качеството на продукцията.

КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ :NP-16%-20%     NPK-14% 14% 14%      NPK 15% 15%15% комплексен,висококонцентриран с много добър баланс на хранителните вещества.Изключително подходящ за предсеитбено торене на всички култури.

СЪНАНТИ: 15,15,15/N8%P%K8%Mg02%ME1.2x

 

Малки разфасовки – цени