ТОРОВЕ

Лидер в дистрибуцията на торове

Азотни торове

Амониев нитрат – може да се внася предсеитбено, но също така и с цел подхранване. Съдържа различно количество азот, варира в границите между 33-34%. Произвежда се главно в гранулиран вид. Реагира при контакт с вода, за това е желателно да се съхранява в непропускливи чували и сухи помещения.

Карбамид – количеството на азот е по-голямо 46%. Прилага се предимно предсеитбено. Гранулирания карбамид е с по-слаба хигроскопична реакция.

Амониев сулфат – внася се предсеитбено. Съдържа 21% азот. При прилагане в големи количества може да причини кисела реакция в почвата.

Течни азотни торове – съдържат азот в амониева форма, което спомага за по-трудното измиване от почвата.

Фосфорни торове

троен суперфосфат-46% -необходим е за получаване на високи и качествени добиви,внася се предсеитбено и с основното торене.

фирмата предлага торове в малки разфасовки  за агро аптеки и малки земеделски стопанства

Азотно-Фосфорни-моноамониев фосфат-52%11%     диамониев фосфат-46%18% висококонцентриран  азотно-фосфорен тор,който повишава издръжливоста на растенията към неблагоприатните фактори на околната среда“ суша ,студ,слана“ Внася се с основната обработка или предсеитбено.Увеличава добива и качеството на продукцията.

КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ :NP-16%-20%     NPK-14% 14% 14%      NPK 15% 15%15% комплексен,висококонцентриран с много добър баланс на хранителните вещества.Изключително подходящ за предсеитбено торене на всички култури.

СЪНАНТИ: 15,15,15/N8%P%K8%Mg02%ME1.2x

 

                                            ОФЕРТА  ЗА КОЛИЧЕСТВА НА ЕДРО

 

Без транспорт

Наименование на стоката Мярка Кол-во Единична цена  без ДДС на тон
1. Амониев нитрат N-34.4% –          х50кг/600кг т 25тона 372лв/т-Димитровград
Амониев нитрат-N-34.4%                     х600кг т 25 тона 372лв-Девня/ Ст. Загора
2. KAN(Турция) т 25тона 335лв.Варна                                                           352лв.Карнобат                                                                327лв.-Бургас
Амониев нитрат (Хърватия)                 х500кг т 25 тона 380лв-Свищов
KAN                                                        х600кг т 25 тона 329лв./т-Русе
Произход:Австрия 329лв/т-ДолнаСтудена(Бяла)
3. Карбамид гранулат(Египет)                 х700кг т 25 тона 485лв/т-Бургас
Карбамид гранулат(Египет)                 х600кг т 25 тона 505лв/т-Лом
Карбамид гранулат(Египет)                 х700кг т 25 тона 497лв/т-Варна
Карбамид гранулат(Туркм.)                 х500кг т 25 тона 502лв./т-от Девня
Карбамид (Руски) т 25 тона 482лв/т-от Бургас
4. N-46.3% т 25 тона От Русе
5. Амониев сулфат т 25 тона 392лв/т-Варна
387лв/т-след 15.02.19г.
6. Калиев  хлорид                                       х650кг т 25 тона 592лв./тон
Произход: От Лом/Видин
7. NPK 15:15:15 + 12% S                            x600кг т 25 тона 517лв./тон
Произход :Агрополихим От Девня
NPK 15:15:15                                          х600кг т 25 тона 542лв./т-Русе
Произход:Австрия 542лв/т-Долна Студена(Бяла)
                                                                  х25кг 592лв/т-Русе/Долна Студена
8. NPK 14:10:20                                          х25кг Т 25 тона 592лв/т-Русе/Д. Студена
9.  NPK 16:16:16                                         х600кг т 25 тона 502лв/т-Бургас
Произход:Русия 512лв/т-Ст.Загора
582лв./т -от Лом
NPK 20:10:10                                          х900кг т 25 тона 577лв/т-Плевен
10. NP 20:20                                                  х600кг т 25 тона 512лв/т-Лом
Произход:Австрия
NP 20:20 + 13% Сяра                             х500кг т 25 тона 427лв/т-Девня
NP 18:38 т 25 тона 507лв/т-Девня
11. Диамониев фосфат(Турски)                  х700кг т 25 тона 575лв/т-Варна
Диамониев фосфат 18:46                       х600кг т 25тона 607лв./т

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са без ДДС.  При големи количества цените се договарят! .Фирмата разполага с удобен транспорт като цените за транспорта се договарят.Фирмата предлага Обеззаразители и Препарати за растителна защита.Цените са до изчерпване на количествата или промяна на заводските цени.

                                                                 

         10.02.2020г.                                                                                                                                               

                                                                                                     “КОМПАКТ ПАК” ООД

                                                                                                                                                       

                                                                                                    гр. Ловеч, ул.“Бяло море” №11

                                                                                                                                                   

                                                                                                    тел/факс:068/600745, 0897/942924,0897/942922

                                                                                                                                                        

                                                                                                    email: kompaktpak@mail.bg/     www.kompaktpak.com